město krásná lípa

Krásná Lípa vznikla zřejmě ve druhé polovině 13. století v důsledku kolonizační činnosti Ronovců, tehdejších majitelů oblasti. Prvními osadníky bylo zřejmě na 30 rodin kolonistů z Horních Frank. První písemná zmínka pochází z roku 1361, kdy jako majitel vsi je doložen Vaněk z Vartemberka.

S nástupem luterství je Krásná Lípa v roce 1551 zmiňována jako celá luteránská. O zhruba 100 let později následoval úplný návrat ke katolicismu. Dle Berní ruly z roku 1654 se v Krásné Lípě v uvedeném roce nacházelo 32 selských statků, 4 chalupníci a 59 domkářů. V roce 1731 byla ves císařem Karlem VI. povýšena na městys, v téže době se rozvíjela výroba a zpracování textilu.

K povýšení na město došlo v roce 1870, kdy textilní výroba již měla průmyslový charakter. O rok dříve (1869) byla obec napojena na železniční síť. Vedle rozvoje průmyslu je 2. polovina 19. století spjata také s rozvojem turismu, 23. srpna 1885 byl v Krásné Lípě založen Horský spolek pro nejsevernější Čechy, který se zasazoval o vytváření turistické infrastruktury. V roce 1910 mělo město okolo 7000 obyvatel (pouze město, bez blízkého okolí), v důsledku poválečných odsunů tento počet klesl po roce 1945 na zhruba 3100 (po započtení všech místních částí). Podle sčítání lidu, domů a bytů v Krásné Lípě v roce 2001 žilo 3639 obyvatel, ve městě se nacházelo 973 domů. Od roku 2000 je město sídlem Správy národního parku České Švýcarsko.

www.krasnalipa.cz

Veškeré akce v našem městě i program kina v Krásné Lípě můžete sledovat na tomto webu:
www.kulturouseveru.cz

Krásná Lípa


Objevte České Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko je se sousedním Saským Švýcarskem ideálním místem pro odpočinek a načerpání nových sil. Nedotčená krása krajiny s malebnými zákoutími, lidovou architekturou a překrásnými vyhlídkami láká k objevování a poznávání. Kromě tradiční pěší turistiky si zde místo našla i cykloturistika, projížďky na koních, golf, či výlety lodí po Labi.

České Švýcarsko je od května 2009 nositelem významného ocenění, kterým je titul Evropská destinace nejvyšší kvality za Českou republiku a řadí se tak mezi dvacet jedna nejvýznamnějších evropských turistických regionů.

Přijměte naše pozvání a objevte krajinu plnou skalních roklí, vyhlídek a podstávkových domů.

Příběh tohoto území se počíná před mnoha miliony lety, kdy se v oblasti dnešního Českého Švýcarska rozprostíralo mělké moře. Právě z jeho písečného dna se po ústupu moře zrodil podivuhodný svět pískovce. Svět skalních věží, mostů a bran, svět roztodivných kamenných forem, které připomínají včelí plástve anebo přesýpací hodiny.

www.ceskesvycarsko.cz, www.npcs.cz

Krásná Lípa

zdroj foto: České Švýcarsko o.p.s.


Sportovní areál Krásná Lípa

celoročně:

letním období (jaro, léto, podzim - dle počasí):

www.krasnalipa.cz

Krásná Lípa